Triatlon team Dolný kubín


Rada - organizačný výbor

Triatlon team Dolný Kubín je mladý, ambiciózny športový klub. Vznikol vo februári 2015 s hlavným cieľom vzdelávať a vychovávať mládež prostredníctvom športu a voľnočasových aktivít. Jeho zámerom je samozrejme aj propagovať triatlon a inšpirovať k športovým aktivitám širokú verejnosť.

Klub združuje nadšencov triatlonu na všetkých výkonnostných úrovniach, ale aj milovníkov behu, cyklistiky a plávania ako samostatných športových odvetví. Členovia sa zúčastňujú triatlonových, bežeckých a cyklistických pretekov na domácej i medzinárodnej úovni.